Uitleg Turbo's & Speeders/ Sprinters/ CFD's

Heeft u altijd willen beleggen in Cacao, Katoen, Palladium, of andere grondstoffen of producten? Dan biedt het beleggen in turbo’s hiertoe de mogelijkheid. Er valt een turbo te maken voor elke soort grondstof of product waar veel handel in is. Er zijn momenteel een 1800 turbo’s om in te beleggen. Een turbo (merknaam) is een door ABN Amro geïntroduceerd instrument dat de eigenschap heeft van futures en opties. Dit instrument maakt rendement, als de richting van het onderliggende product de juiste is. Vanwege de hefboomwerking profiteert u op futures, opties en ook turbo’s van het winstgevende resultaat. Uw rendement krijgt door de hefboom een versnelling vergeleken bij het beleggen in de onderliggende waarde zelf. Een turbo is gebaseerd op een onderliggende waarde.

Turbo's (en andere merknamen hierin zijn 'sprinters', 'speeders', etc) zijn beleggingsproducten die u de mogelijkheid geven om met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals aandelen, valuta, obligaties, beursindices, grondstoffen (commodity's). Je kunt speculeren op stijgingen en op dalingen. Een turbo-long stijgt als de onderliggende waarde (bv een aandeel of index) stijgt. Een turbo short stijgt daarentegen als de onderliggende waarde weer daalt en omgekeerd.

Een turbo lijkt op een CFD (Contract of Difference). Ook hier kunt u inspelen op een stijgende of dalende beurs. CFD's hebben voordelen weer ten op zichte van de turbo's (turbo, speeder, sprinters).

Het belangrijkste verschil tussen een CFD en een turbo (in de markt genaamd 'turbo, speeders, sprinters') is dat de turbo op een vaste vooraf ingestelde koersdaling wordt beëindigd. De turbo heeft als het ware een vaste stop-loss reeds ingebakken en deze kunt u niet naar believen aanpassen. Dit wens je als belegger juist wel. Je zit als het ware met een sub-optimaal product te handelen. Met een CFD heb je hierin meer vrijheden, daarnaast bestaan er CFD's op een groter scala aan onderliggende waarden. Nadeel van de CFD's zijn de relatief hoge financieringskosten die overnight betaald moeten worden, dit kan al snel een aantal euro per dag zijn. Als je dan met een positie-trade belegd waarin zoals wij soms weken in deze positie blijven zitten dan worden de handelskosten relatief hoog.

CFD Financieringskosten ('Rollover Rates')

Omdat u door leverage met CFD's in veel grotere posities kunt handelen dan u normaal zou kunnen met uw vermogen, worden door de meeste CFD brokers financieringskosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten van het kapitaal dat nodig zou zijn om uw positie te kopen. Als u een long positie neemt betaalt u de financieringskosten aan uw broker. Als u een short positie neemt betaalt de broker u de financieringskosten.

De financieringskosten hebben voor contracts for difference doorgaans de orde van grootte van een paar procent per jaar. De kosten worden meestal per dag berekend, maar pas na de eerste 48 uur dat u uw positie geopend hebt. Omdat het om samengestelde interest draait kunt u het percentage niet simpelweg door 360 (het aantal dagen in een boekjaar) delen.

Een voorbeeld: U heeft een CFD gekocht ter grootte van 500 aandelen ING met 50x leverage. De huidige koers is EUR. 8,10, waarmee de totale waarde van uw positie op EUR. 4.050,- uitkomt. (Door de 50x leverage heeft u echter slechts EUR. 81,- op uw rekening nodig om deze positie te behouden.) De financieringskosten bedragen 3,5% per jaar, oftewel 0,035. (1+0,035)^(1/360)=1,000096. Dit betekent een percentage van 0,0096% per dag. Uw dagelijkse financieringskosten komen daarmee op 0,0096% * 4.050 = EUR. 0,39 uit; bijna veertig cent. Als u na 48 uur de positie nog open heeft, trekt uw broker deze 39 ct. dagelijks van uw rekening af. Omgekeerd, had u een shortpositie ingenomen, dan had u dit bedrag dagelijks bijgeschreven gekregen.

Voorbeeld Turbo/Sprinter/CFD's/Speeder

Stel u koopt een huis voor € 400.000 en u laat dit huis door een bank voor 80% financieren. U neemt dan dus een hypotheek van € 320.000. Er is dan een overwaarde van € 80.000.

Na 5 jaar verkoopt u het huis. Het huis zou in de jaren 90 inmiddels flink in waarde zijn gestegen, namelijk tot € 600.000. Dit betekent een waardestijging van € 200.000, ofwel een rendement van 50%. De overwaarde is nu € 600.000 - € 320.000 =          € 280.000. De stijging van de overwaarde is € 280.000 - € 80.000 = € 200.000 ofwel een stijging van 250%

Zo werkt de turbo ook. Stel dat u een turbo long (een turbo waarmee u kunt speculeren op verwachte koersstijgingen) op de AEX-index hebt. Dan wordt een deel daarvan gefinancierd door ABN-AMRO (zoals gezegd is de turbo een product van deze bank). In het voorbeeld van het huis zagen we dat de waardestijging voor de koper is en niet voor de bank. Dat principe geldt ook voor de turbo. Bij de turbo long is de waardestijging geheel voor de belegger.

De voor- en nadelen van turbo’s:

Voordelen:

 • de turbo is eenvoudig in vergelijking met opties
 • met een kleine inleg kan men hoog rendement behalen dankzij de hefboomwerking
 • er is een groot aanbod aan turbo’s
 • de turbo kan gebruikt worden om in te spelen op verwachte koersontwikkelingen
 • de turbo kan gebruikt worden om risico’s af te dekken
 • het beleggen met turbo's heeft andere voordelen als het beleggen met opties.
 • Het grootste verschil is dat de turbo geen tijdswaarde kent en een optie wel.

Nadelen:

 • er zijn financieringskosten aan verbonden
 • een turbo kan zijn ingebouwde stoploss al bereiken alvorens de koers zich in de gewenste richting begeeft, u bent dan als belegger het geïnvesteerde bedrag kwijt

Speeders

In navolging van de turbo van ABN-AMRO heeft de Commerzbank de 'Speeder' geïntroduceerd. Het is een product dat vrijwel identiek is aan de turbo. De minimale hefboomwerking van een een Speeder is 2 en de maximale hefboomwerking is 200. Een hefboom van 200 betekent dat de Speeder 200-maal sneller en heftiger beweegt dan de onderliggende waarde dat doet. U kunt zelf wel nagaan wat dit doet met uw stoploss. Die wordt 200 x sneller geraakt dan bij een beweging van de gewone onderliggende waarde.

We geven een voorbeeld. Op de website van de Citibank staat een Speeder long. De AEX staat op 242,72. Het stoplossniveau is 210 en de hefboomwerking is 6. Stel dat de AEX met 10% stijgt, dan stijgt de Speeder met 6 x 10% = 60%. Indien de koers va n de AEX daalt met bijvoorbeeld 5%, dan daalt de Speeder met 6 x 5% = 30%. Daalt de AEX naar 210 punten, dan wordt de Speeder van de beurs gehaald en wordt er restwaarde berekend en uitgekeerd. Stel dat de AEX daalt naar 208 punten. De stoploss van 210 doet dan zijn werk en de Speeder wordt van de beurs gehaald en afgewikkeld.

De belegger ontvangt nu : (208 – 205,19)/10 = € 0,39

Limited Speeders

Limited Speeders zijn Speeders waarbij het financieringsniveau en het stoplossniveau hetzelfde zijn. Deze niveaus veranderen, in tegenstelling tot de gewone Speeders niet. De limited Speeders worden uitgegeven door Citibank. Ook met limited Speeders belegt u met een relatief klein bedrag en met een hefboomwerking.

Sprinters

In oktober 2008 introduceerde de ING de Sprinter, als antwoord op de turbo en de Speeder. Het product is vrijwel identiek aan de turbo.

Trackers

Een aantal jaren geleden introduceerde Euronext de indextracker. Eigenlijk is de officiële naam van de tracker Exchange Traded Fund, afgekort ETF, maar meestal wordt de term tracker gebruikt. Een indextracker is een beleggingsfonds dat nauwkeurig een index volgt, en is ook een Contract of Difference.

Er zijn heel veel overeenkomsten met de turbo (Speeder of Sprinter).

CFD's (Contract of Difference) Voordelen

De transactiekosten zijn relatief laag

De transactiekost om te handelen via CFD's is laag. Voor een transactie ter waarde van € 10.000 in aandelen, betaalt een belegger enkel € 4,50 + 0,054% op € 10.000 = € 9,90. Op een transactie op een index of grondstoffen betaalt de belegger enkel € 3 ongeacht de grootte van de positie.

Op CFD's is geen beurstaks verschuldigd daar CFD's contracten zijn, die buiten de beurs om verhandeld worden.

De hefboom

De CFD belegger handelt met een hefboom. Om een CFD positie in aandelen te verhandelen heeft hij maar een 10% tot 20% van de onderliggende waarde nodig op zijn rekening. Dit heet 'margin'. Op een index/grondstoffen is vaak maar een margin van 0,5% tot 2% vereist. De belegger kan met zijn kapitaal dus behoorlijk grote posities innemen en aldus meer winst maken ... maar anderzijds neemt hij daarmee ook meer risico. Kortom, de belegger kan grotere posities innemen dan hij geld op zijn rekening heeft. Anderzijds is het ook af te raden te grote posities in nemen.

Long of Short handelen

De belegger kan posities innemen op opwaartse koersbeweging (long) alsook op een neerwaartse (short). Hij kan dus long en short posities innemen. Bij short selling verkoopt de belegger de positie eerst met de bedoeling deze later weer in te kopen om zo op de daling winst te realiseren. Short gaan op gewone aandelen is voor particulieren nagenoeg onmogelijk, maar via CFD's is het net zo makkelijk als longposities innemen.

Een groot aanbod

CFD's beperken zich niet tot aandelen of een aantal indices. Er zijn CFD's voor heel wat andere producten zoals valuta, grondstoffen zoals goud, zilver en aardolie waarop de belegger eveneens kan handelen.

Met een stop-loss zijn de verliezen beperkt

De CFD belegger handelt met een hefboom. Hij kan extra winnen met een hefboom maar kan ook forser verliezen. Op CFD posities kan de belegger een stop-loss plaatsen. Indien op een bepaald moment het verlies dermate oploopt, dat de CFD rekening onvoldoende dekking (margin) heeft om de positie aan te houden, dan wordt de positie automatisch afgesloten.

Geen einddatum

In tegenstelling tot bij opties of futures kennen CFD's geen vaste vervaldatum. De trader kan de CFD positie zo lang aanhouden als hij zelf maar wil. Let wel, op CFD posities is overnight financiering verschuldigd (niet op CFDs in geval van futures).

CFD's (Contract of Difference) Nadelen

CFD's zijn krachtige beleggingsinstrumenten voor korte termijn beleggers. Waar moet deze beleggers rekening mee houden?

De hefboom

De CFD belegger handelt met een hefboom. Om een CFD positie in aandelen te verhandelen heeft hij maar een 10% tot 20% van de onderliggende waarde nodig op zijn rekening. Dit heet margin. Op een index of grondstoffen is vaak maar 0,5% tot 2% vereist.

De belegger kan met zijn kapitaal dus behoorlijk grote posities innemen en aldus meer winst maken ... maar anderzijds neemt hij ook meer risico. De belegger kan grotere posities innemen dan hij geld op zijn rekening heeft. Hij neemt dus ook meer risico. De belegger moet zich bewust zijn van dat risico en het risico beheren door onder meer gebruik te maken van een stop-loss order en niet teveel hefboom toe te passen.

De overnight financiering

Indien de belegger zijn CFD positie overnight aanhoudt (dus gedurende de nacht in positie blijft) moet hij financieringsintrest betalen. Deze financieringsintrest wordt als volgt berekend:

Libor Rente + 3% op het geheel van de positie.

Stel dat de belegger overnight gaat met een positie ter waarde van € 10.000. De Libor rente bedraagt 0,0125%. De totale financieringskost bedraagt:

€ 10.000 x (3% + 0,0125) / 360 = € 0,83 per nacht.

CFD's (Contract of Difference) Kosten

Aan het verhandelen van CFD's zijn kosten verbonden. De totale kost kan bestaan uit een combinatie van:

 • Een commissie,
 • De prijsvork, ook de spread genoemd,
 • Een financiële kost indien de trader de positie overnacht aanhoudt.


De financiële kost verwijst naar de mogelijkheid dat de belegger een kost draagt als hij een CFD positie één nacht of langer aanhoudt. Een trader moet weten dat de financiële kost van toepassing op long posities bij bepaalde CFD's weegt op het rendement. CFD's met een financiële kost zijn daarmee niet geschikt om long posities gedurende lange tijd aan te houden.

Hieronder een aantal voorbeelden, met voorbeeldkosten.

De financiële kost wordt berekend op de grootte van de positie. Het tarief is 3% + de Libor Overnight rentekosten. Stel dat de Libor rente 0,1% bedraagt, dan is de overnight kost (financiële kost) op een positie van € 10.000 = € 10.000 x 3,1% / 360 = € 0,86.

Opmerking: op een aantal CFD zijn geen overnight kost van toepassing, bijvoorbeeld bij CFD's op futures en CFD's op aardolie.

Voorbeeld 1

Een trader opent een CFD aandelenpositie van 200 Nederlandse aandelen aan € 50 en sluit deze met een verlies aan € 48. De trader houdt zijn positie 1 nacht aan.

Wat zijn de kosten? Op CFD op aandelen in Euro is een vaste commissie van € 4,50 en een variabele commissie van 0,054% van toepassing.

Kosten bij het openen van de positie:

 • Waarde van de positie: 200 x € 50 = € 10.000
 • Variabele commissie: 0,054% x € 10.000 = € 5,4
 • Vaste commissie: € 4,5
 • Totaal: € 9,9


Kosten van het overnacht aanhouden van de positie:

 • In de veronderstelling dat de aandelenpositie op het moment van het overnacht gaan nog steeds € 10.000 waard is.
 • Percentage: (Liborrente van 0,015 + 3%) / 360
 • Berekening: (0,015 + 3%) / 360 x € 10.000 = € 0,84


Kosten bij het sluiten van de positie:

 • Waarde van de positie: 200 x € 48 = € 9.600
 • Variabele commissie: 0,054% x € 9.6000 = € 5,18
 • Vaste commissie: € 4,5
 • Totaal: € 9,68


De totale kost bedraagt: € 20,42 (€ 9,9 + € 0,84 + € 9,68)

Voorbeeld 2

Een trader opent een CFD indexpositie van 2 DAX aan 7.000 punten en sluit deze met een winst aan 7.050. De trader houdt zijn positie 2 nachten aan.

Wat zijn de kosten? Op CFD op indexen is een vaste commissie van € 3 en geen variabele commissie van toepassing. Er is wel een spread op de prijzen. De spread op de CFD op de DAX index bedraagt 1 punt tijdens de daguren.

Kosten bij het openen van de positie:

 • Waarde van de positie: 2 x € 7.000 = € 14.000
 • Vaste commissie: € 3 per transactie = € 3
 • De kost van de spread: 2 x € 1 = € 2
 • Totaal: € 3 + € 2 = € 5


Opmerking: de kost van de spread is geen kost, die van de rekening gaat. De spread is een minimale koersbeweging in de goede richting die moet worden gerealiseerd vooraleer de positie winstgevend wordt. Indien de trader een netto koersstijging van 50 punten beoogt, dan moet de DAX in dit geval minimaal 50 + 1 spread = 51 punten stijgen.


Kosten van het overnacht aanhouden van de positie:

 • In de veronderstelling dat de indexpositie op het moment van het overnacht gaan nog steeds € 14.000 waard is.
 • Percentage: (Liborrente + 3%) / 360
 • Berekening: 2 x (0,015 + 3%) / 360 x € 14.000 = € 2,34


Kosten bij het sluiten van de positie:

 • Waarde van de positie: 2 x € 7.050 = € 14.100
 • Vaste commissie: € 3 per transactie = € 3
 • Totaal: € 3


De totale kosten bedragen: € 10,34 (€ 5 + € 2,34 + € 3)

Persoonlijke noot!

Wij van Perfectindicator vinden dat de Turbo’s, Speeders, Sprinters, Trackers, etc financiële producten zijn waarmee u wel wat meer risico loopt. Ze zijn nog steeds goed met Perfectindicator te traden. Echter, de koersschommelingen zijn wat flexibel. Er wordt gehandeld op een intern platform van de bank en daar is dus door de bank met eigen in- & verkooptransacties te manipuleren. Daarnaast wordt de verplichte 'ingebakken stoploss' bij Turbo's, Speeders, Sprinters, Trackers naar onze mening toch te vaak en te snel geraakt. Bij CFD's kunt u echter deze exact plaatsen omdat Perfectindicator u ook concreet deze stoploss waarde geeft in ons signaal. Hier heeft u dus meer zekerheid niet vroegtijdig uitgestopt te worden.

De wetenschap dat 90% van alle beleggers (onderzoek gedaan bij klanten van Alex Beleggingsbank klanten door Alex Beleggingsbank zelf) vaker de verkeerde richting kiezen dan de goede, doet ons vermoeden waar uiteindelijk voor de bank het geld verdiend wordt op al deze producten. Immers, het is zoals in de hele financiële markt een zero-sum game. Uw persoonlijke verlies voor deze producten is in dit geval de winst van de bank. Hoe sneller de eigen ingebakken stoploss wordt geraakt, des te sneller de bank extra geld verdiend op de Turbo's, Speeders, Sprinters en Trackers. Neem bij deze producten de stoploss dus niet te krap. Immers het zijn afgeleide producten verzonnen door de banken zelf, op het platform van de bank.

De koersveranderingen worden op deze producten ook uitvergroot. Uw bankrekening met een te zware hefboom op een turbo/speeder/sprinter/tracker etc. beweegt namelijk veel sneller dan dat de onderliggende waarde (bv een index, goud, valuta) zelf schommelt. Hoeveel sneller? Dit kan met een hefboom van 200 oplopen tot 200 keer harder. Een piepkleine koersverlies tegen wordt direct 200x uitvergroot op uw bankrekening. En dan moet u genoeg geld op je saldo hebben staan om niet vroegtijdig uitgestopt te worden. Wees dus voorzichtig met hefbomen, wij adviseren zeker nooit meer dan hefboom 5 te doen, er komen altijd weer nieuwe trades om weer mee te doen. Handel in ieder geval nooit met geld dat u niet kunt missen!!

Let op!

Wij geven geen advies, alleen als houder van een betaald abonnement ontvangt u de long & short signalen van ons handelssysteem. Voor concreet advies over futures/opties, etc. en in te nemen posities verwijzen wij u altijd naar uw eigen broker/bank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Copyrights 2002-2015 Perfectindicator.nl | All rights reserved.| Algemene Voorwaarden | KvK: 52445259 | BTW: NL126466361B01

website: Open Source Design

 • Perfectindicator

  1. Met dit formulier kunt u uw mening over onze website geven. Hierop wordt niet gereageerd. Hebt u een vraag, maak dan gebruik van onze contactmogelijkheden.
  2. Wat vindt u van deze pagina?
   Maak a.u.b. een keuze
  3. Wilt u uw keuze toelichten?
   Invalid Input
  4. Invalid Input