Uitleg opties

Handelen in opties is heel anders dan handelen in aandelen of futures. Investeringen in opties kunnen in een paar weken al volledig waardeloos zijn geworden. Bij aandelen of futures komt dit niet zo snel voor. Aan de andere kant kunt u met opties net als bij futures met een naar verhouding geringe investering zeer veel verdienen. Daarnaast heeft het werken met opties als extra voordeel dat het als bescherming kan dienen tegen scherpe koersval of koersstijging.

Daarnaast is het mogelijk om (net als bij futures) geld te verdienen aan zowel de opgaande - als de neergaande beurs.

Opties waren in de jaren ‘80 nog een redelijk onbekend fenomeen. Pas in 1987, toen de beurzen inklapten, raakten vele beleggers in slechts één dag hun vermogen kwijt. Behalve op de optiebeurs, daar werd een feestje gevierd. Immers op de optiebeurs kon toen ook aan de dalende koersen stevig verdiend worden. Het maakte enkele optiebeleggers in één dag multimiljonair.

Een optie is niets meer en niets minder dan een recht. Niet alleen in de effectenhandel, maar ook bij grote aankopen, zoals een huis, komen opties voor. U kunt in zo’n geval een optie nemen op een woning voor een korte tijd, om wat meer bedenktijd te hebben over bijvoorbeeld de hoogte van het bod dat u wilt uitbrengen. Met deze optie heeft u als potentiële koper dus het recht om de woning binnen een vastgestelde looptijd van de verkregen optie te kopen.

Optiehandel

Optiehandel is dus handel in rechten die op termijn worden uitgeoefend. Deze termijnhandel brengt ook beleggers met zich mee. Voor het recht van een optie moet een bedrag betaald worden, de zogeheten premie.

Er zijn verschillende soorten opties, met daarbij behorende spelregels. U kunt opties nemen op aandelen, indexen, obligaties, goud en zilver, de dollar, etc. Wij zullen ons nu even richten op de indexen, maar voor producten als goud, zilver en valuta’s kunt u in de toekomst ook op die terreinen in de optiehandel terecht met onze adviezen. Let wel: bij opties op bijvoorbeeld de dollar betreft het voor de gemiddelde particulier nogal grote bedragen en daarom zijn ze volgens ons wat minder geschikt. Ze worden met name gebruikt door beurshandelaren en grote bedrijven die zich willen indekken tegen ongewenste koersschommelingen van de dollar. Bijvoorbeeld een bedrijf als Shell kan een groot olieplatform bestellen, waarbij over drie maanden een flink bedrag in dollars moet worden betaald. Als Shell zich wil indekken tegen een onverwachte snelle stijging van de dollar ten opzichte van de euro, dan is een call-optie een prima verzekering dat de prijs ook gelijk blijft. Andersom kan de leverancier van olieplatforms die de prijs in dollars ontvangt, zich via het kopen van een put-optie verzekeren van het recht de dollars te verkopen tegen een vaste prijs. Zakt de dollar ineens hard weg, dan is het bedrijf toch verzekerd van een uiteindelijk goede prijs voor het pakket dollars dat het ontvangt.

Call-opties

Er zijn call-opties en put-opties, die u kunt kopen of verkopen. De koper van een call-optie krijgt het recht om op termijn de onderliggende waarde te kopen tegen de voorafgestelde vaste prijs. Voor dit recht betaalt u dan een premie. Het uiteindelijke doel van beleggen in opties is koerswinst te behalen daarnaast wordt er nog een stukje dividend uitgekeerd.

Gaat u als belegger het optierecht uitgeven en verkopen dan wordt u een 'schrijver' genoemd. De schrijver van de optie móet te allen tijde aan zijn verplichting om te leveren voldoen. Als de koper van een call-optie zijn recht uitoefent, dan moet de schrijver vervolgens de aandelen, goud, zilver, valuta die ertegenover stonden ook concreet leveren en ontvangt de koper van de call-optie de afgesproken prijs per product. Bij de schrijvers van put-opties gaat dit proces precies andersom. U krijgt dan als houder van de optie het recht om op termijn de onderliggende waarde te verkopen tegen de voorafgestelde prijs. Wij van Perfect Indicator houden ons niet bezig met het schrijven van opties. Wel met het kopen van call-opties en put-opties. Voor een koper van een optie is het maximale verlies 'slechts' de betaalde premie.

Echter bij verkoop van opties gaat u als verkoper de plicht aan om de onderliggende waarde altijd te kopen of te verkopen. U krijgt daarvoor uw ‘premie’. Maar als de koersen niet gelijk blijven op hetzelfde niveau, maar sterk dalen of sterk stijgen dan zal de koper van de optie zijn rechten uitoefenen. U heeft als schrijver van deze opties dan een grote strop, die vele malen hoger kan uitvallen dan de premie die u heeft ontvangen. Bij het schrijven is het maximale verlies op de transactie in principe onbeperkt. Vandaar dat wij als Perfectindicator niet “schrijven”.

Afloopdatum

Een ander gegeven betreft de afloopdatum of expiratiedatum. Dat is altijd de derde vrijdag van de maand. Dus een juni-optie loopt tot en met de derde vrijdag van de maand juni. Daarna is de optie ook geheel waardeloos geworden en kunnen er géén rechten meer aan die optie ontleend worden. Over de hele wereld lopen de opties gelijktijdig af op de expiratiedatum.

De dagen nét voor de expiratiedatum is er vaak een wat schokkerig koersverloop vanwege het feit dat de belangen van call en put tegen elkaar weg worden gehandeld. Feitelijk verlopen alle optiecontracten op zaterdag, maar dan kan er niet meer in gehandeld worden. Dit is zo afgesproken opdat de handelaren op zaterdag de tijd hebben om de opties allemaal administratief goed in de boeken te verwerken.

In-the-money, at-the-money, out-of-the-money

Callopties waarvan de uitoefenprijs lager is dan de huidige beurskoers worden op de beursvloer ‘in-the-money-opties’ genoemd. Immers deze opties zijn het meeste waard: als u dit recht direct zou uitoefenen dan mag u aandelen kopen tegen een lagere prijs dan op de aandelenbeurs op dit moment wordt betaald. Putopties zijn ‘in-the-money’ als de uitoefenprijs juist weer hoger is dan de nu lopende beurskoers. Als deze nét in de winst lopen noemen we deze opties ‘at-the-money’. Out-of-the-money zijn de opties die geen waarde hebben op het moment dat u ze wil uitoefenen: de uitoefenprijs van de calloptie ligt boven de beurskoers of de uitoefenprijs van de putoptie is lager dan de beurskoers.

Uitoefenprijs Beurskoers Intrinsieke Waarde  Benaming

300             320          20                            in the money

320             320           0                             at the money

350             320           0                             out of the money

In de financiële kranten ziet u dagelijks ook de opties staan, samen met het aantal contracten per optie. Dit heet dan vaak ‘open interest’ of ‘openstaande contracten’. Hier kunt u bij grote aantallen zien dat er sprake is van speculatie in dat aandeel. Als belegger (ook al zit u niet in opties) moet u hier ook goed op letten, immers er zijn blijkbaar veel belangen mee gemoeid om de koers tóch een bepaalde kant op te laten gaan.

Amerikaanse stijl vs Europese stijl

Er is een onderscheid tussen Amerikaanse en Europese stijl. Een Europese optie kan alleen op de expiratiedatum worden uitgeoefend, een optie volgens Amerikaanse stijl kan iedere dag tot en met de expiratiedatum worden uitgeoefend. Gangbaar is de Amerikaanse stijl bij opties.

Echter opties op een index zijn altijd Europese stijl. Die kunt u dus alleen maar uitoefenen op de expiratiedatum en niet tussentijds inlossen. Dit komt omdat hierover ook ‘cashsettlement’ moet plaatsvinden. Cashsettlement wil zeggen dat de financiële waarde van de optie moet worden berekend, en op basis daarvan moet worden afgerekend. Dit komt doordat een index niet tastbaar is zoals dat wel het geval is bij een partij aandelen in een onderneming.

Een optie op een index gaat ook altijd (net als bij opties in aandelen) per honderd stuks. Met de handel in indexopties kunt u dus winst maken als de beurs in zijn totaliteit omhoog of omlaag gaat.

De twee belangrijkste factoren die de verandering van de prijs van een optie veroorzaken zijn de koers en de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. De mooiste en duurste optie is een calloptie met een zo laag mogelijke uitoefenprijs en een zo lang mogelijke looptijd. Deze optie koopt u niet op de optiebeurs, maar op de aandelenbeurs! Een eeuwigdurende optie met uitoefenprijs 0 is natuurlijk het aandeel zelf!

Het lijkt allemaal lastige materie, maar dat valt uiteindelijk ook wel weer mee.

Voorbeeld van een call-optie.

Stel de huidige stand van de AEX is 320 en u verwacht dat deze flink door gaat stijgen in de toekomst. U koopt bijvoorbeeld een call-optie ‘AEX 350 Oktober’. Omdat deze optie net als alle andere opties ook in honderdtallen gaat, is de onderliggende waarde hiervan 100 x € 350 = € 35000

Dus stel dat de AEX-index op de derde vrijdag van oktober de waarde van 370 als index heeft bereikt dan wordt er op die dag pas uitgekeerd aangezien het een optie Europese stijl is. Als u vervolgens de optie uitoefent en dat doet u natuurlijk op die dag, dan wordt er de volgende -rekensom gemaakt: slot AEX die dag is 370, dus dat is 20 punten verschil met de 350. Dat is dus ook een € 20 euro voordeel voor de houder van de call-optie. Omdat het een contractvorm is die contractgrootte honderd heeft ontvangt u als call-optiehouder op uw rekening € 20 x 100, een mooie € 2000 winst. Aan de andere kant van het spectrum staat weer de schrijver van de optie die nu een € 2000 armer is geworden. Zo gaat dat in een zero-sum game als de beurs.

Stel dat de beurs staat op expiratiedatum in oktober lager staat dan de stand van 350, dan is de uitoefenprijs lager dan de hoogte van de index en is de calloptie waardeloos. De schrijver die de optie heeft uitgegeven die heeft dan leuk verdiend, immers hij ontving het geld van uw premie in zijn zak bij de verkoop van deze optie (het schrijven), maar hoeft nu aan het einde van de periode niets af te rekenen..

Voorbeeld van een put-optie.

Stel dat u een stevige koersdaling verwacht op de beurzen. De huidige stand van de AEX is 320. U koopt dan bijvoorbeeld een put-optie ‘AEX 300 Oktober’. Als de koers nu inderdaad beneden de 300 zakt, dan heeft u pas geld verdiend. Stel dat de index doorzakt naar 275 op de expiratiedatum. Op dat moment mag de koper van de call-optie zijn recht ook gaan uitoefenen en doet dat ook. Hij ontvangt dan op zijn rekening: 100 x (300-275) is een € 2500 in de knip.

Hefboomeffect.

Het verschil tussen opties en het kopen van aandelen is dat er veel minder geld bij is gemoeid om hetzelfde resultaat te kunnen bereiken. Dit hefboomprincipe kan het beste worden toegelicht door middel van een voorbeeld.

Stel de koers van Shell noteert op 1 augustus een € 100. De call Shell september noteert die dag op 10 euro. Twee weken later, op 15 augustus, noteert het aandeel Shell op €110, en verkopen zowel de aandelenbelegger als de optiebelegger hun stukken. Wat zien we dan voor beiden als resultaat?

Aandelenbelegger:

1 aug aankoop 100 aandelen Shell á €100 = € 10.000

29 aug verkoop 100 aandelen Shell á € 110 = € 11000

Winst: € 1000 ( is 10% rendement op geïnvesteerd kapitaal)

Optiebelegger:

1 aug aankoop 1 call Shell sept 110 á 9 euro = 100 x 9 =€ 900

29 aug verkoop 1 call Shell sept 110 á 13 euro = 100 x 13 = € 1300

Winst: € 400 (is 44% rendement op geïnvesteerd kapitaal)

De winst bij de aandelentransactie is € 600 hoger dan bij de optietransactie, maar de investering om dit rendement mogelijk te maken was 10 x hoger dan die van de optiebelegger. Kortom, door het hefboom-effect, leverage-effect is het mogelijk met een veel geringer kapitaal een veel groter rendement te behalen.

Hoe bepaalt nu het beursbestuur de ‘eindkoers’?

Dat gebeurt niet op de exacte slotkoers van de index die dag. Omdat er vele duizenden optiecontracten op een index openstaan wordt dit zeer zorgvuldig gedaan. Op de derde vrijdag van de maand wordt aan het eind van de middag een half uur lang tussen 15.30 en 16.00 uur elke minuut de index zuiver genoteerd. Het gemiddelde van die minuutwaarden is vervolgens de koers waartegen de indexopties allemaal wereldwijd worden afgerekend. U ziet daarom nog wel eens een extra grillig verloop gedurende die periode doordat traders zo hun belangen willen veiligstellen.

Looptijd

Tot slot de resterende looptijd van de opties. Hoe langer de resterende looptijd van een optie is, des te groter is de kans dat een optie meer waarde krijgt of nog waarde gaat krijgen. Met het verstrijken van de looptijd zal de tijds- en verwachtingswaarde van de optie ook afnemen. Deze afname is niet lineair, met andere woorden smelt niet evenredig met de tijd weg. De praktijk leert dat de 9-maands ‘at-the-money’-optie zijn tijds- en verwachtingswaarde nog redelijk behoudt gedurende de eerste 7 maanden. Er smelt af en toe wel wat tijds- en verwachtingswaaarde weg, maar pas in de laatste 1 á 2 maanden gaat dit in een hard tempo. Op de expiratiedatum zal de optiepremie nog slechts bestaan uit een eventuele intrinsieke waarde.

Conclusie

Conclusie is dat u met opties dus prima rendement kunt maken, ook via het systeem van Perfectindicator. Al voor een paar honderd euro kunt u meedoen op de optiebeurs. Maar we melden er direct bij dat de kleine nét startende en beginnende belegger zich er beter niet aan kan wagen. Het is best ingewikkelde materie om je even snel eigen te maken, en een verkeerde order bij de broker is zo uitgevoerd met alle negatieve gevolgen van dien. Sowieso moet u als belegger nooit 'schrijven', immers daarmee loopt u de kans op onbeperkt verlies. Gaat u echt met opties beginnen, begin dan zo klein mogelijk en verdiep u eerst goed in de materie. De optiewereld is supersnel en chaotisch en u duikt zo van een leuke winst in een behoorlijk groot verlies. Spreid ook uw risico’s. Wij van Perfectindicator geven nu nog niet de exacte optietrades door van exact welke series u moet kopen en verkopen op basis van de signalen van het Perfectindicator-systeem. Hier zult u enige zelfstudie in moeten doen. Al was het maar om u snel uit de droom te helpen dat het eenvoudig is om even snel geld te verdienen op de optiebeurs ;-).

Het selecteren van de meest geschikte opties uit de vele honderden optievarianten is behoorlijk lastig. Veel beleggers nemen dit besluit op hun eigen gevoel. Dit in tegenstelling tot de echte traders die hiervoor hele dure rekenmodellen gebruiken en beslissingen kunnen nemen in split-seconds. Omdat goede optie-rekenmodellen naar ons idee voor de particulier nog niet echt voor handen zijn, moet de particulier zich eerst goed in de materie verdiepen alvorens zijn eigen gevoel te laten besluiten welke serie het beste gebruikt kan worden. Het is daarom ook dat wij het op ‘gevoel’ kiezen van optieseries ontraden. Het is niet een messcherpe beleggingsstrategie om op 'gevoel' een serie uit te kiezen.

Als u na goede zelfstudie toch besluit in opties te handelen, maar u twijfelt nog omtrent welke serie u moet nemen, kunt u wellicht nog kijken naar de handelsvolumes van de optieseries. Kies voor een optieserie waarin al veel wordt gehandeld; de prijzen die u daarvoor betaalt zijn gunstiger dan voor opties waar geen - of nauwelijks-  handel in is. Of verdiep u goed in de diverse aandelen die er zijn. Bestudeer bijvoorbeeld eerst grondig de jaarverslagen van bv een beursgenoteerd bedrijf als Shell, waar je een optie op wil nemen en kijk goed waar de bedrijfscijfers van Shell naartoe wijzen. Wij van Perfectindicator geven op dit moment geen specifieke optietrades door aan onze gratis leden en ook niet aan betalende leden. Wel vernemen we dat de meer ervaren traders nu al prima rendement op onze signalen behalen via het beleggen in opties.

Let op!

Wij geven geen advies, alleen als houder van een betaald abonnement ontvangt u de long & short signalen van ons handelssysteem. Voor concreet advies over futures/opties, etc. en in te nemen posities verwijzen wij u altijd naar uw eigen broker/bank. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Copyrights 2002-2015 Perfectindicator.nl | All rights reserved.| Algemene Voorwaarden | KvK: 52445259 | BTW: NL126466361B01

website: Open Source Design

 • Perfectindicator

  1. Met dit formulier kunt u uw mening over onze website geven. Hierop wordt niet gereageerd. Hebt u een vraag, maak dan gebruik van onze contactmogelijkheden.
  2. Wat vindt u van deze pagina?
   Maak a.u.b. een keuze
  3. Wilt u uw keuze toelichten?
   Invalid Input
  4. Invalid Input